SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

NRI_szervezeti_felepitese  

Munkatársaink

 

NEMZETI RÉGÉSZETI INTÉZET - Szervezeti felépítés

 

Dr. Virágos Gábor            régészeti főigazgató-helyettes / régész ǀ viragos.gabor@mnm.hu  

Irányítja a Nemzeti Régészeti Intézetet és országosan összefogja a régészeti intézmények régészeti feladatellátását.

Szatmári Julia     személyi asszisztens ǀ szatmari.julia@mnm.hu

 

Titkárság

Kovács Anna       titkárságvezető ǀ kovacs.anna@mnm.hu  

 

Tanácsadó Testületek

 

Régészeti Tanács

Az Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Nemzetiségi Régészeti Intézete (a továbbiakban: MNM KK NRI) által összehívott szakmai tanácsadó testülete. A hazai szakemberekből álló tanácsadó testület az intézmény mindenkori stratégiáját szem előtt tartva szakmai tanácsaival segíti az intézményvezetés szakmai döntéseit az elé tárt ügyekben, részt vállal a stratégiai kérdések döntés-előkészítésében, és egyes kiemelt ügyek kezelésében. Közreműködik a magyarországi régészeti lelőhelyeket érintő klasszifikáció módszertanának kidolgozásában, valamint az osztályozás folyamatában. Az RT véleményezi a régészeti feltárásra vonatkozó jogszabályba foglalt szakmai irányelveket.

 

International Academic Board (Nemzetközi Tudományos Testület)

A NRI által összehívott, nemzetközi szakemberekből álló tanácsadó testület az intézmény mindenkori stratégiáját szem előtt tartva szakmai véleményt alkot az elé tárt régészeti örökségvédelmi ügyekben. Konszenzuson alapuló szakmai véleményével segíti az NRI munkáját, és közreműködik annak végrehajtásában. Elősegíti az MNM KK nemzetközi kutatásokhoz, szakmai trendekhez való kapcsolódását, támogatja az MNM KK NRI nemzetközi szakmai kapcsolatépítését. Folyamatosan tájékoztatja az NRI-t az IAB-tagok országának régészeti stratégiájáról, a régészeti örökségvédelmet érintő legfontosabb jogszabályokról, valamint   nemzetközi érdeklődésre számot tartó tudományos eredményekről.

 

Ásatási Bizottság titkársága

Újlaki Zsuzsánna              régész ǀ ujlaki.zsuzsanna@mnm.hu 

Az Ásatási Bizottság (ÁB) nagy szakmai múltra visszatekintő testület, melyet a Magyar Nemzeti Múzeum hívott életre a II. világháborút követően.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján az örökségvédelmi hatósági és egyéb szakmai döntések előkészítését tanácsadó testületek, régészeti ügyekben az Ásatási Bizottság segíti. Jogszabályi felhatalmazás alapján az Ásatási Bizottság titkársági feladatait a MNM KK Nemzeti Régészeti Intézete látja el.

 

Gazdálkodási Főosztály

Csomborné Tóth Andrea              főosztályvezető ǀ andrea.csombor@hnm.hu 

Az NRI működését támogató szervezeti egység, amely az MNM gazdasági igazgatóságának mintájára gondoskodik a gazdálkodási, pénzügyi, számviteli, műszaki üzemeltetési és beszerzési területekről.

 • Ingatlanüzemeltetési feladatok
 • IT üzemeltetés
 • Az NRI működése során a leosztott költségvetés erejéig pénzügyi és számviteli feladatok
 • Az NRI teljes létszámának személyügyi adminisztrációja, munkaügyi feladatok ellátása
 • Az NRI illetőségi körébe tartozó szerződés-nyilvántartás vezetése
 • Anyagbeszerzés és anyaggazdálkodás megszervezése,
 • Eszközbeszerzések előkészítése, lebonyolítása, nyilvántartása
 • Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó pénzügyi, gazdasági véleményezés
 • Gépjármű flottakezelés az NRI által használt gépjárművek tekintetében

 

Koordinációs Igazgatóság

Kreiter Eszter     igazgató / régész ǀ kreiter.eszter@mnm.hu  

Az igazgatóság gondoskodik aa Magyarország területén megvalósuló nagyberuházásokhoz és kiemelt beruházáspkhoz​ kapcsolódó régészeti feladatok megszervezéséről és a terepi feladatok ellátásáról.

 

Szervezési Főosztály

A Szervezési Főosztály vezetését a koordinációs Igazgató közvetlenül látja el.

A főosztály gondoskodik az intézmény régészetet érintő feladatainak előkészítéséről, teljes körű megszervezéséről és ellenőrzéséről  (front-end és részben back-office működtetés).

 

Régészeti Projektiroda (Osztály)

Skriba Judit        osztályvezető / régész ǀ skriba.judit@mnm.hu  

 

A Régészeti Projektiroda feladata elsősorban az előzetes régészeti dokumentációkkal, teljes felületű feltárásokkal és régészeti megfigyelésekkel kapcsolatos beruházói megkeresések fogadása. Az osztályon dolgozó régészek az Intézet más szervezeti egységeiben foglalkoztatott kollégákkal karöltve határozzák meg az ellátandó szakmai feladatok típusát, illetve a jogszabályok által megszabott szoros határidő és a megrendelői igények ügyfélbarát figyelembevételével koordinálják a terepi munkát, rugalmasan segítik és erősítik a beruházók és a szakma közötti megfelelő kommunikációt. Tevékenységeink közé tartozik a régészeti szakmunkákhoz köthető valamennyi dokumentum (pl. megrendelések, szerződések, hatósági bejelentések, engedélyek, elszámolások, teljesítési igazolások) elkészítése, valamint az ezekkel kapcsolatos, intézményen belüli egyeztetések lebonyolítása. Emellett itt végzik a fenti projektek kapcsán született záródokumentációk összeállítását és az éves feltárási dokumentációk ellenőrzését, minőségbiztosítását is. Adatot szolgáltat a különböző felsővezetői, stratégiai döntésekhez, amellett, hogy menedzseli egy adatbázis létrehozását, amely az intézmény más szervezeti egységeivel szorosan összefonódó napi tevékenységet modellezi.

 

Ellenőrzési Osztály

Dr. Bóka Gergely PhD      osztályvezető / régész ǀ boka.gergely@mnm.hu  

Az osztály feladata nagyberuházásokhoz kapcsolódó terepi, valamint szakmai koordináció és ellenőrzés, a megfelelő és hatékony kommunikáció elősegítése egy-egy régészeti projekt résztvevői között, továbbá az elkészült ERD-k szakmai és formai ellenőrzése.

 

Régiós Irodák

A négy regionális iroda az NRI által végzendő szakfeladatok ellátásának egy adott térségben való támogatását látja el a helyi múzeumokkal és hatóságokkal való együttműködésben, ami kiterjed az - elsősorban a beruházásokhoz kapcsolódó - szervezési feladatokra, a terepi munkákra, a topográfiára és a feldolgozásokra egyaránt, továbbá a tudományos és kommunikációs szakterületekre is.

 

Nyíregyháza

Lukács József     csoportvezető / régész ǀ lukacs.jozsef@mnm.hu

 

Szeged

Sóskuti Kornél   csoportvezető / régész ǀ soskuti.kornel@mnm.hu  

 

Szombathely

Tokai Zita Mária               csoportvezető / régész ǀ tokai.zita@mnm.hu  

 

Lelőhely-diagnosztikai Főosztály

Reményi László                főosztályvezető / régész ǀ remenyi.laszlo@mnm.hu  

 

A Lelőhely-diagnosztikai Főosztály az NRI többi szervezeti egységével együttműködésben részt vesz a Múzeum régészeti örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak, így különösen az alábbiaknak az ellátásában:

 • Az NRI által ellátandó, a jogszabályokban meghatározott régészeti szolgáltatási feladatok lelőhelyfelderítése és azok dokumentálása, ill. az azokhoz kapcsolódó szervezési, irányítási feladatok ellátása
 • Régészeti lelőhelyek felderítése, ellenőrzése és belső struktúráinak és kormeghatározásának diagnosztizálása a rendelkezésre álló technológiák alkalmazásával,
 • Egy komplett régészeti topográfiai program szakmai feltételrendszerének, protokolljának kidolgozása

 

Régészeti Topográfiai Osztály

Koller Melinda   osztályvezető / régész ǀ koller.melinda@mnm.hu   

 

A Régészeti Topográfiai Osztály az NRI többi szervezeti egységével együttműködésben részt vesz a Múzeum régészeti örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak, így különösen az alábbiaknak az ellátásában:

 • Közreműködik a Múzeum régészeti feladatellátása során a hatályos jogszabályoknak megfelelő régészeti tevékenység elvégzésében
 • Közvetlenül támogatja a Régészeti Projektirodát a beérkező megkeresések műszaki tartalmának értelmezésében és szükség esetén a válaszok szakmai tartalmának összeállításában
 • Közreműködik régészeti örökség felkutatásában, a régészeti lelőhelyek felderítésében, topográfiai kutatásokat végez, valamint támogatja a lelőhelyek felmérését, felülvizsgálatát és nyilvántartását
 • Az NRI részéről ellátja, országosan pedig a Múzeum részéről koordinálja és szakmailag ellenőrzi a magyarországi régészeti lelőhelyek felderítésére, meghatározására, datálására és belső struktúrájának meghatározására irányuló szakmai munkafolyamatokat
 • Lelőhelyek felderítésével, azonosításával és meghatározásával kapcsolatos dokumentációkat, jelentéseket és anyagfeldolgozásokat elkészíti és továbbítja az illetékes helyekre
 • Közreműködik a régészeti folyamatokban megjelenő szakmai protokollok (így például a lelőhelyek felderítésének módszertana, a terepi dokumentációs protokollok stb.) kidolgozásában és folyamatos fejlesztésében

 

Műszeres Lelőhely- felderítési Osztály

Dr Stibrányi Máté PhD                  osztályvezető / régész ǀ stibranyi.mate@mnm.hu  

 

A Műszeres Lelőhely-felderítési Osztály az NRI többi szervezeti egységével együttműködésben részt vesz a Múzeum régészeti örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak, így különösen az alábbiaknak az ellátásában:

 • Közreműködik a Múzeum régészeti feladatellátása során a hatályos jogszabályoknak megfelelő régészeti tevékenység elvégzésében
 • Elvégzi a lelőhely-diagnosztikához kapcsolódó roncsolásmentes vizsgálatokat
 • Részt vesz a régészeti lelőhelyek és leletek olyan felderítésében, feltérképezésében, meghatározásában, ami speciális műszerek és szakismeretek meglétét igényli (így különösen ide tartoznak a geofizikai mérések)
 • A lelőhelyek műszeres felderítésével, azonosításával és meghatározásával kapcsolatos dokumentációkat, jelentéseket és anyagfeldolgozásokat elkészíti és továbbítja az illetékes helyekre
 • Közreműködik a régészeti folyamatokban megjelenő szakmai protokollok (így például az ásatási módszertan, a terepi dokumentációs protokollok stb.) kidolgozásában és folyamatos fejlesztésében

 

Feltárási Főosztály

Fullár Zoltán       főosztályvezető / régész ǀ fullar.zoltan@mnm.hu  

 

A főosztály gondoskodik a terepi régészeti szakfeladatok teljes körű ellátásáról az ország teljes területén, a mindenkor jelentkező igényeknek megfelelően.

 

Borbély Edina    adminisztrátor ǀ borbely.edina@mnm.hu 

 

Terepi Régészeti Osztály

Korom Anita      osztályvezető / régész ǀ korom.anita@mnm.hu  

 

A Terepi Régészeti Osztály az NRI többi szervezeti egységével együttműködésben részt vesz a Múzeum régészeti örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak, így különösen az alábbiaknak az ellátásában:

 • Közreműködik a Múzeum régészeti feladatellátása során a hatályos jogszabályoknak megfelelő régészeti tevékenység elvégzésében
 • Előzetes Régészeti Dokumentációkat, ennek keretében próbafeltárást végez, illetve közreműködik annak szervezésében és irányításában, más intézmények és közreműködők bevonásában
 • Teljes felületű megelőző feltárást és régészeti megfigyelést végez
 • Részt vesz a megelőző feltárások és régészeti megfigyelések terepi koordinálásában
 • Az elvégzett próbafeltárások és megelőző feltárások tudományos feldolgozását végzi​

 

Épületkutatási és Várostörténeti Osztály

Hegyi Dóra         osztályvezető / régész ǀ hegyi.dora@mnm.hu  

Az osztályon dolgozók a különleges, épített környezetben végzendő régészeti munkálatok specialistái, művészettörténész és restaurátor szakértőkkel megtámogatva

 • az osztály ellátja az egyes épített környezetben (pl. történeti belvárosban, műemlék épületben, várban, kastélyban, templomban stb.) megvalósuló projektek régészeti koordinációs, terepi és egyéb szakmai feladatait
 • az épített környezetben megvalósuló projektekhez kapcsolódó Előzetes Régészeti Dokumentációkat, ennek keretében terepi kutatásokat, próbafeltárást végez, illetve közreműködik annak szervezésében és irányításában, más intézmények és közreműködők bevonásában
 • az épített környezetben megvalósuló projektekhez kapcsolódóan teljes felületű megelőző feltárást és régészeti megfigyelést végez
 • részt vesz az épített környezetben megvalósuló projektekhez kapcsolódó megelőző feltárások terepi koordinálásában
 • az elvégzett próbafeltárások és megelőző feltárások tudományos feldolgozását végzi

  

Geodéziai és Térinformatikai Osztály

Az Osztály feladata a terepi régészeti feladatellátáshoz szükséges geodéziai háttér biztosítása klasszikus földmérői módszerekkel és a feltárások támogatása modern technológiai megoldások bevezetésével annak érdekében, hogy minél több információ kinyerésére legyen lehetőség – nem mellesleg egyre gyorsabban, pontosabban és egyszerűbben. A terepen összegyűlt adatmennyiség feldolgozása és a dokumentációs protokoll szerinti térképes állományok és jelentések elkészítése szintén feladatkörünk részei. A megelőző feltárások, próbafeltárások, város- és várkutatások támogatása mellett az egyéni kutatási projektekben való részvétel is az Osztály fő profiljának része, az adott feladathoz igazított technológiai megoldásokkal.

 

Tudományos Igazgatóság

Kovács Loránd Olivér      igazgató /régész ǀ kovacs.lorand@mnm.hu

 

Péter-Hóbor Szabina      adminisztrátor hobor.szabina@mnm.hu

Nagy Zsófia                    adminisztrátor nagy.zsofia.nri@hnm.hu 

 

Feldolgozási Főosztály

Dr. Kreiter Attila PhD       főosztályvezető /régész, kerámia specialista ǀ kreiter.attila@mnm.hu  

 

A főosztály a terepi munkák után a leletanyagok és a kutatási dokumentációk gyűjteménybe, illetve adattárba való bekerülését megelőzően elvégzendő szakmunkák ellátásának koordinálását, illetve az abban való közvetlen közreműködést végzi az ásatásvezetőkkel közösen.

 

Lelet- és Dokumentáció Feldolgozási Osztály

Skriba Péter                      osztályvezető, régész ǀ skriba.peter@mnm.hu

 

A terepi munkafázisokat közvetlenül követő kötelező feldolgozási feladatok (leletanyag elsődleges feldolgozása, dokumentációs manuálék feldolgozása stb.) ellátása, illetve az ellátás koordinálása.

 • régészeti feltárásokból származó leletanyag jogszabályban előírt elsődleges leletfeldolgozása
 • a régészeti leletanyag tudományos feldolgozásának előkészítése
 • feltárási dokumentációk készítése, valamint készítésük koordinálása
 • a régészeti leletanyag nyilvántartásba vételében való részvétel
 • a régészeti leletanyag tudományos feldolgozásában való részvétel

 

Régészeti Restaurátor Osztály

Harazin-Szabó Krisztina osztályvezető / restaurátor ǀ szabo.krisztina@mnm.hu

 

Az osztály feladata az intézménybe bekerülő régészeti leletanyagok elsődleges tisztítása, konzerválása, illetve restaurálása és kiegészítése, valamint a terepi régészeti feladatok restaurálási vonatkozásainak támogatása. Nem elsődleges feladata, de szükség szerint közreműködhet továbbá a gyűjtemények és a kiállítási anyagok restaurátori gondozásában is.

 

Pálfalvi Zsuzsanna Anita               csoportvezető / restaurátor ǀ palfalvi.zsuzsanna@mnm.hu

 

Archeometriai Labor (Osztály)

Dr. Kreiter Attila               régész / kerámia specialista ǀ kreiter.attila@mnm.hu

 

Az Archeometriai Labor a régészeti feldolgozás szolgálatában álló természettudományi kutatóbázis. A labor munkacsoportja a régészeti munkát számos vizsgálatcsoporton keresztül segíti (erről bővebben itt).

 

Régészeti Adattári és Dokumentáció-kezelési Osztály

Péter Réka Katalin           osztályvezető / régész ǀ peter.reka.katalin@mnm.hu  

 

A Régészeti Adattári és Dokumentáció-kezelési Osztály gyűjtőköre a magyarországi vonatkozású mindennemű régészeti dokumentációra kiterjed, nyilvántartásba veszi, tárolja és digitálisan archiválja azokat, így biztosítja hosszútávú megőrzésüket. A dokumentációk Régészeti Adatbázisba történő feltöltésével biztosítja a régész szakma számára az online hozzáférést.

 

Régészeti Tár 

Dr. Szenthe Gergely PhD       főosztályvezető, régész ǀ szenthe.gergely@mnm.hu  

 

A régészeti leletanyagok szakszerű kezelése a raktárakban, valamint azok tudományos feldolgozásának és hasznosulásának végzése és szervezése.

 

Régi Régészeti Gyűjteményi Osztály

Dr. Szenthe Gergely PhD  régész ǀ szenthe.gergely@mnm.hu

 

Őskori Gyűjteményi Csoport

Dr. Tarbay János Gábor PhD         csoportvezető / régész ǀ tarbay.gabor@mnm.hu  

 

Római kori és Népvándorláskori Gyűjteményi Csoport

Mráv Zsolt                         csoportvezető / régész ǀ mrav.zsolt@mnm.hu

 

Középkori és Kora-Újkori Gyűjteményi Csoport

Pető Eszter Zsuzsanna                   csoportvezető / régész ǀ peto.zsuzsa@mnm.hu   

 

A három gyűjteményi csoport feladata – a maga időkeretein belül – az MNM immár több, mint 200 éve folyamatosan gyarapodó régészeti gyűjteményeinek gondozása, az anyagok szakmai felügyelete, tudományos feldolgozása, kutatók számára való hozzáférhetőségének biztosítása, a kiállításokba való kihelyezések és műtárgykölcsönzések ügyvitele, valamint a nagy volumenű kutatási programokból származó anyagok révén a gyűjtemények gyarapítása. Az egyes történetileg kialakult gyűjtemények hagyományokat megőrző, de régészeti korszakonkénti egységben való kezelése a cél.

 

Új Régészeti Gyűjteményi Osztály

Schilling László osztályvezető / régész ǀ schilling.laszlo@mnm.hu  

 

Az Új Régészeti Gyűjtemény a Magyar Honvédség Ruházati Ellátó Központjának egykori épületében található Budapesten, a Daróczi út 3. szám alatt. Feladata az elődszervezetek/intézmények és az NRI tevékenységéből (az intézmény régészeti örökségvédelmi feladatainak ellátásából, továbbá a topográfiai, közösségi régészeti és más tudományos kutatási programjaiból) származó régészeti leletanyag nyilvántartásba vétele, kutathatóvá tétele és őrzése.

 

Tudományszervezési Csoport

Dr. Fábián Szilvia PhD, csoportvezető / régész, főmuzeológus ǀ fabian.szilvia@mnm.hu  

 

A Tudományszervezési Csoport a Nemzeti Régészeti Stratégiával összhangban és a MNM NRI tudományos stratégiai céljainak megfelelően menedzseli a Nemzeti Régészeti Intézetben folyó kutatói munkát és összekapcsolja a hazai és nemzetközi hálózatosodásban rejlő szinergikus projekt-lehetőségekkel.

 

Tartalomfejlesztési Igazgatóság

Török Katalin    vezető ǀ torok.katalin@mnm.hu  

 

A Tartalomfejlesztési Igazgatóság tervezi és szervezi az MNM régészetet érintő belső és külső kommunikációját, sajtó, PR-és marketingkommunikációs tevékenységét, összehangban az MNM kommunikációs és kreatív stratégiai terveivel. Előkészíti, szerkeszti és koordinálja a régészethez kapcsolódó szakmai anyagokat és azok megjelenését (éves és időszakos kiadványok, kiállításokhoz kapcsolódó szóróanyagok, ismeretterjesztő anyagok, konferenciaismertetők, régészeti vonatkozású és tartalmú rendezvények kiadványai, beruházásokhoz és a tudományos tevékenységhez kapcsolódó anyagok) online és print formában is. Gondoskodik a régészeti tematikájú kiállítások intézményi stratégia és arculat szerinti kommunikációjáról; kidolgozza, megvalósítja és végrehajtja régészeti tematikájú kiállítások PR-és marketingkommunikációját. Informálja a sajtót és a médiapartnereket MNM régészetet érintő szakmai, tudományos, beruházásokhoz kapcsolódó és ismeretterjesztő tevékenységéről. A régészettudományt és a régészeti feladatellátást érintő képzések szakmai előkészítésében és koordinációjában támogatást nyújt, egyeztet és szorosan együttműködik az illetékes szervezeti egységekkel. A régészethez kapcsolódó rendezvények esetében (régészeti tematikájú kiállításmegnyitó, konferencia, családi nap, tematikus tárlatvezetés, speciális event, mecánás szalon, fesztiválokon való megjelenés) előkészíti szakmailag azokat, koordinálja és végigkíséri megvalósulásukat, gondoskodik kommunikációjukról. Tartalmakat készít (fotók, videók, podcastok, animációk) a régészeti feladatellátást támogatva a régészet imázserősítésének céljából, valamint a kutatási, beruházási, feltárási projektek és eredmények népszerűsítésének céljából. Kezeli és működteti, hirdetésekkel támogatja a régészeti kommunikációs felületeket (MNM NRI hivatalos Facebook-oldala, YouTube-csatornája, TikTok és Instragram-oldalára, podcast oldala).

 

Közösségi Régészeti Osztály

Rózsa Zoltán       osztályvezető / régész ǀ rozsa.zoltan@mnm.hu  

 

A régészetben önkéntes alapon közreműködni szándékozó nem szakemberek bevonásának szervezése az egyes szakfeladatok ellátásába, így különösen a terepbejárási, műszeres felderítési (fémkeresős), feltárási, feldolgozási és társadalmi közreadási munkákba.

Mi különbözteti meg a közösségi régészetet a hagyományos régészettől? Alapvetően semmi, hiszen a munkavégzés folyamata ugyanaz. A valóságban azonban nagyon is sok, mivel erőforrásainak nagy része a civil oldal, a társadalom felől érkezik. A Közösségi Régészeti Osztály feladata, hogy felkutassa, érzékenyítse, képezze és projektek mentén csatasorba állítsa azokat az embereket, akiket a régészet misztikuma, illetve annak ezer és egy ága-boga érdekel.

 

Kísérleti Régészeti és Innovációs Osztály

Juhász Gergő András   osztályvezető / régész  ǀ juhasz.gergely@mnm.hu  

 

A szervezeti egység kettő, a régészetet közvetlenül támogató területet kapcsol össze.

 A kísérleti régészeti részleg feladata feltérképezni és megismertetni a hazai kísérleti régészettel foglalkozók széles körét.

Célunk elősegíteni, hogy a kísérletet végzők, a hagyományőrzők és a társadalom szélesebb köre közösen élvezhesse mindazt, amit a kísérleti régészet a történelem újraalkotásán, rekonstruálásán keresztül nyújtani tud találkozók, workshopok szervezésén, közös platformok kialakításán és koordinálásán keresztül.

A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet ennek érdekében csatlakozott az európai kísérleti régészeti szövetséghez (EXARC), amivel része az aktuális európai együttműködések információs hálózatának.

 Az innovációs részleg kifejezett feladata a magyarországi régészet strukturált és rendszerszintű technológiai fejlesztése, illetve technológiai irányelvek megfogalmazása és a standardizálás elősegítése úgy, hogy az a régészeti feltárási folyamatokat, a tudományos kutatásokat és a kutatási eredmények társadalmasítását is segítse. A terület együttműködésekkel kíván helyet biztosítani a fejlesztések folyamatosságának, valamint a kapcsolódó képzési tartalmak fejlesztésének.