Régészeti gyűjtemény

A Régészeti és Középkori Főosztályok összevonásával 2004-ben alakult Régészeti Tár alapvető feladata a Magyarország területén előkerült régészeti leletanyag tudományos kutatása, feldolgozása és őrzése. A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ a megalapításától a trianoni békekötésig terjedő időszakban a történeti Magyarország teljes területéről származó leletanyagot gyűjtötte, így az akkor bekerült műtárgyak is a jelenlegi gyűjteményekben vannak. A 20. század második felétől a magyarországi régészeti ásatások leletanyaga nagyobbrészt a helyileg illetékes múzeumokban került elhelyezésre. Az országosan kiemelkedő jelentőségű ásatások vezetésével (Vértesszőlős, Kölked-Feketekapu, Heténypuszta, Zalavár, Doboz, Feldebrő, Gyulai vár stb.) az ilyen módon itt elhelyezett leletanyag révén a Régészeti és Középkori Osztály azonban továbbra is megőrizte szakmai jelentőségét. A Tár kutatói tudományos munkásságuk mellett az egyetemi képzésben és a tudományos élet megszervezésében is kiveszik részüket.

 

ONLINE MŰTÁRGYADATBÁZIS

 


ÚJ RÉGÉSZETI GYŰJTEMÉNY

Harang Gyűjtemény

Török Gyűjtemény

Középkori Kőfaragványok Gyűjteménye

Honfoglalás kori Gyűjtemény

Népvándorláskori Gyűjtemény

Germán-Szarmata Gyűjtemény

Római kori Gyűjtemény

Őskőkori Gyűjtemény (Paleolit)

Archeometriai Adatbázis

Litotéka

Árpád-kori Gyűjtemény  

Őskori Gyűjtemény

Késő középkori gyűjtemény

A Középkori Ötvösgyűjtemény

Középkori Törzsgyűjtemény

Zalavári Gyűjtemény

Archaeozoológiai Gyűjtemény