ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ (ERD) KÉSZÍTÉSE ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ FELTÁRÁSOK

 

 

AJÁNLATKÉRŐ ŰRLAP LETÖLTÉSE MEGRENDELŐ ŰRLAP LETÖLTÉSE

 A hatályos jogszabályok alapján nagyberuházások és kiemelt nagyberuházások esetén előzetes régészeti dokumentációt (ERD) kell készíttetni. Az ERD valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, pontosítására szolgáló dokumentum. Elkészítésére kizárólag a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ jogosult.

Hogy valamennyi kérdésre választ kapjunk a hatályos jogszabályok alapján számos kutatási módszert ötvözünk:

  1. össze kell gyűjtenünk az adott területre vonatkozó adattári, szakirodalmi, térképészeti, archív légi régészeti, levéltári adatokat és azokat fel kell dolgoznunk
  2. ha lehetséges, terepbejárást kell folytatnunk a területen
  3. ha lehetséges, műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítést is végeznünk kell
  4. ha lehet, próbafeltárás segítségével is vizsgálnunk kell a területet

 

Néhány kivételes esetben a jogszabályok lehetőséget adnak a próbafeltárás elhalasztására, avagy elhagyására.

 

Abban az esetben, amikor a próbafeltárást elhalasztjuk, az ERD ketté bontásra kerül, tehát ERD I. és ERD II. készül. Az ERD I. egy olyan kutatási tervvel záruló dokumentum, amely megadja, hogy az ERD II. során milyen további vizsgálatok elvégzésére lesz ahhoz szükség, hogy az ERD hivatalos záródokumentumát, a feltárási projekttervet el lehessen készíteni. Az ERD akkor bontható két ütemre, ha

  • a próbafeltárás építmény, aszfalt vagy térburkolat, közművezeték, termelői vezeték, engedélyhez kötött magánvezeték, vízzel vagy vegetációval való fedettség miatt részben sem lehetséges, vagy
  • az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez.

 

Szintén Kormányrendelet határozza meg azokat az eseteket is, amikor a próbafeltárást elhagyhatjuk, ilyenkor úgynevezett egyszerűsített ERD készül. Ez az alábbi esetben valósulhat meg:

  • a nyomvonalas létesítmény esetén a tervezett földmunkák által érintett terület szélessége nem éri el a 3,5 métert,
  • nem nyomvonalas létesítmény esetén a régészeti lelőhely földmunkával érintett területe nem éri el az 1000 m2-t,
  • a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv rendelkezésére álló tervezési és régészeti adatok alapján megállapítható, hogy a beruházás során végzett földmunka nem éri el a régészeti örökség jelentkezésének felső síkját vagy a beruházás megvalósításának módja nem veszélyezteti a régészeti jelenségeket, vagy
  • az előzetes régészeti dokumentáció készítése során elvégzett roncsolásmentes vizsgálatok eredményei vagy a beruházás jellege próbafeltárás végzését nem indokolják.

 

 GYAKORI KÉRDÉSEK - ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ (ERD)