KUTATÁSOK

A Nemzeti Régészeti Intézet közel 60 kutatási projektben érdekelt 2024-ben, melyek részben az előző években megkezdett, részben pedig új kutatások. A Kárpát-medence és Magyarország területén található lelőhelyek vizsgálata az NRI munkatársainak saját - vagy más intézményekkel közös - kutatásai, és intézményi finanszírozás keretében zajlanak.


A nagyszabású kutatási projekt középpontjában a bronzkori településszerkezet és építészet, valamint mindennapi élet, technológia és tárgyi kultúra feltárása áll. Az egykori, már-már városias telep rétegsora rendkívül összetett, hiszen több, mint 800 éven át lakták ezt a területet. Ennek megfelelően a feltárási módszerek is óriási körültekintést kívánnak és évről-évre apró lépésekben haladnak.


A kutatás témája szervesen illeszkedik a Körös-vidéken több, mint 20 éve indult nemzetközi, amerikai-magyar összefogással megvalósult projektek sorába (KRAP, BAKOTA). A BIKA (Late Bronze and Iron Age Körös Regional Archaeology) projekten belül kiemelt jelentőséggel kezeljük a térségben azonosítható késő bronzkori erődítések kérdését, a késő bronzkori-kora vaskori ökológiai átmenet társadalomra gyakorolt hatásait, valamint a Körös-vidéken és a Maros-hátságon a késő bronzkortól a vaskor végéig végbement településtörténeti változások jellemzését.